Home

Welkom bij SpinnenoverlastAlmere !

 

Spinnenoverlast Almere is al geruime tijd gespecialiseerd in spinnenbestrijding van woningen, bedrijfspanden, flats en andere objecten.

Wij werken samen met de natuur en ons product is daarom ook 100% biologisch afbreekbaar en veilig voor zowel mens en dier.

Spinnen zijn net als bepaalde andere dieren erg nuttig voor mens en natuur. Spinnen vangen veel muggen en vliegen waar u dan weer geen last van heeft.
In de wet voor flora en fauna staat dat de spin een beschermde diersoort is en niet met bestrijdingsmiddelen bestreden mag worden.

Ons product is daarom ook door de VROM-inspectie goedgekeurd.

Wij doden de spin daarom ook niet maar bestrijden het met ons milieu- en diervriendelijke product ter voorkoming van spinnenoverlast. Spinnenbestrijding in z’n natuurlijkste vorm dus.

Steeds meer woonwijken en industrieterreinen worden verlicht door straatverlichting dan wel eigen verlichting.
Voor u en de omgeving is dit prettig maar het heeft ook een keerzijde, het trekt namelijk spinnen, insecten en ander ongedierte aan.

Niet alleen woonwijken en industrieterreinen zijn gevoelig voor overlast ,ook gebieden rond het bos, water en weiland krijgen ermee te maken.

Na behandeling met ons product zullen de plekken waar de spin zich thuis voelt de slechts denkbare plekken zijn.
Het product zorgt ervoor dat de ondergronden waar de spin zich thuis voelt niet meer hechten aan het web waardoor de spin deze plekken zal verlaten en een schoon pand opleveren.

 

spinnenoverlastalmere spinnen overlast almere spinvrij  spinnenoverlastalmere spinnen overlast almere spinvrij  spinnenoverlastalmere spinnen overlast almere spinvrij