apa yang membuat raksa mampu mengikat emas dengan baik